Toimintakertomus 2021-2022

1.            YLEISTÄ

 

Vuosi 2021 koronaviruksen muunnokset olivat meidän riesanamme edelleen. Tilaisuuksia jouduttiin peruuttamaan tai siirtämään tulevaisuuteen. Pääsääntöisesti koronapandemian vaikutusten takia meidänkin osastomme toiminta jäi minimiin siitä, mitä se on joskus ollut. Postin tuotannon työpaikoilla on kuitenkin tehty työtä koko ajan. Ne, joilla on ollut mahdollisuus ovat tehneet etätyötä.

 

Alan rakennemuutos on jatkunut voimakkaana. Työn tehostaminen tuntuu vain saavuttavan postialalla yhä uusia mittasuhteita. Työtä osa-aikaistetaan, työntekijöitä lomautetaan, vakituisia työntekijöitä korvataan vuokratyövoimalla ja ulkoistamiset ym. Jakelun puolella työnantaja on eriyttänyt esityötä ja jakelutyötä. MSM koneet tulevaisuudessa tekevät yhä suuremman osan lajittelutyöstä. Esityötä on keskitetty esityötehtaisiin ja jakelua jakelun lähtöpisteisiin. Laskevat osoitteellisen postilähetysten määrät, kilpailu muiden jakeluoperaattoreiden välillä ja valmisteilla oleva postilain muutos luovat haastavan viitekehyksen alamme tulevaisuudelle.

 

Työnantajan kanssa on monessa asiassa lähennytty vuoden 2019 työtaistelun aikaisesta tilasta, jolloin koko alaamme oltiin viemässä pala palalta kohti toista halvempaa työehtosopimusta. PAU ja Posti sopivat pitkän työehtosopimuksen seuraaville vuosille ja lopulta siedettävin ehdoin. Järjestövoimalla oli iso merkitys sille, että näin todella tapahtui. Viesti- ja logistiikka-alan työehtosopimus säilytti yleissitovuutensa, millä on iso merkitys meille Postin työntekijöille.

 

Jäsen muistathan, että PAU:n Varsinais-Suomen Osasto toimii kaikissa tilanteissa aina jäsenensä puolesta!

 

2.            TOIMINTAKERTOMUKSET TOIMINTAVUODELTA 2021 - 2022

 

2.1.         OSASTON KOKOUKSET

 

2.1.1         OSASTON VUOSIKOKOUS

 

Aloitimme uuden toimintavuoden lauantaina 29. päivänä toukokuuta kesäkoti Mäntyniemen tiloissa. Sääntömääräiseen vuosikokoukseen saapui 19 kokousosanottajaa ja 4 etäyhteyksin osallistunutta.

 

Avauspuheenvuorossaan Marko Koivumäki toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

 

Todettiin, että virusepidemian takia kutsuvieraita ei kutsuttu kokoukseen.

Kokouksessa luovutettiin toiminnassa ansioituneelle Matti Vikströmille PAU:n myöntämä kultainen ansiomerkki.

 

Kokouksen alustajan toimi Jussi Saariketo. Alustuksessa tuli esille mm. seuraavia asioita:

 • PAU:n kampanja: joukkovoimalla postityölle oikea palkka.
 • Oikeusprosessi vuokratyön oikeista ehdoista; työtuomioistuin totesi, että halvempaa sopimusta voidaan noudattaa.
 • VVL-TES ja TES:n yleissitovuus.
 • Postilain uudistuksen etenemisen nykytilanne.
 • Kuljetusliitot KL:n yhdistymisen eteneminen.
 • PAU:n XXVI liittokokous 2021.
 • Vuosiloman laskentasäännön muutos.
 • TES-neuvotteluiden eteneminen.

 

Pääluottamusmies Arto Niini alusti ajankohtaisista asioita ja kertoi mm. seuraavat asiat:

 • Osa-aikaistamiset Postissa.
 • Työn yksipuolistaminen.
 • Usean kimpun jakelusta.
 • Jakelun hankalat työajat.
 • Suunnitellun työajan ja toteutuneiden työaikojen räikeä ero ja riittämättömyys.
 • Esityötehdasmallin kehittäminen ja jakelun lähtötoimipaikat.
 • Salon osaston purkautuminen ja työhuonekunta -malli

 

Marko Koivumäki valittiin yksimielisesti ammattiosaston uudeksi puheenjohtajaksi.

Toimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

Jani Grönberg

Heidi Muuri

Marja Laaksonen                                        

Tommi Raitanen                        

Petteri Syväkari                                                          

Jutta Venhola-Peltonen

Seppo Uusikorpi                                         

ja varajäseniksi valittiin Tero Mäntylä ja Petri Tanninen.

 

 2.1.2        OSASTON KUUKAUSIKOKOUKSET

 

Vuosikokouksen jälkeen pidettiin syksyllä osaston kokous 7. päivänä syyskuuta 2021 Mäntyniemessä. Kokoukseen saapui 11 osastomme äänivaltaista jäsentä. Kokouksessa päätettiin Mäntyniemen rannan ruoppauksesta ja käytiin läpi uuden työehtosopimuksen muutoksista suhteessa vanhaan työehtosopimukseen.

Seuraava osaston kokous pidettiin 15. päivänä maaliskuuta 2022 Mäntyniemessä. Kokouksessa ajankohtaisista asioista oli kertomassa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen. Lisäksi käsiteltiin osaston sääntömuutosesitys ja hyväksyttiin PAU:n uudet mallisäännöt.

 

2.1.3         YHTEISTOIMINTAKOKOUKSET JA NEUVOTTELUTILAISUUDET

 

Koronavirus ja sen muunnokset vaikuttivat kaikkeen mahdolliseen toimintaan. Suurin osa tilaisuuksista jouduttiin perumaan tai siirtämään etäkokouksiksi.

Osastomme puheenjohtaja Marko Koivumäki valittiin PAU:n liittohallitukseen. Petteri Syväkari ja Tommi Raitanen valittiin PAU:N liittovaltuuston jäseniksi.

 

2.2          OSASTON TOIMIKUNTA

 

Toimikunnan kokouksiin ovat siihen valitut osallistuneet seuraavasti:

 

Marko Koivumäki                   puheenjohtaja                 8 kertaa   

Jutta Venhola-Peltonen         sihteeri                            8”            

Seppo Uusikorpi                    varapuheenjohtaja          8”              

Petteri Syväkari                      taloudenhoitaja              8”

Heidi Muuri                             jäsenasiat                      8”            

Marja Laaksonen                   opintosihteeri                  7”

Jani Grönberg                       Mäntyniemen isäntä        6”              

Tommi Raitanen                    Tiedotusvastaava            8”            

Tero Mäntylä                         1. varajäsen                     7”

Petri Tanninen                       2. varajäsen                     4”

 

Kuluneena toimintavuonna toimikunta pyrki pääsääntöisesti kokoontumaan joka neljäs viikko lukuun ottamatta heinä-, elo- ja joulukuuta. Kokousten yhteismääräksi saatiin 8.

Osastomme piirissä toimivilla luottamusmiehillä ja muilla toimihenkilöillä on ollut myös mahdollisuus osallistua toimikunnan kokouksiin, kuitenkin vain läsnäolo- ja puheoikeudella. Tätä oikeutta käytettiin seuraavasti:

 

Arto Niini                     pääluottamusmies                       3

Olli Peltonen               luottamusmies                             5

Aleksi Andersson        pääluottamusmies (PeC)            3

Filip Djordjevic            työsuojeluvaltuutettu (PeC)        1

Heidi Nieminen           PAU:n puheenjohtaja                 1

Taru Sahla                  luottamusmies                            1

 

Osastomme taloutta on hoidettu vuosikokouksen hyväksymän tulo- ja menoarvion puitteissa sekä päätösvaltaa on käytetty sääntöjen ja osaston kokouksien antamien valtuuksien perusteella.

 

2.3          EDUNVALVONTAELIMET

 

2.3.1        LUOTTAMUSMIESTOIMINTA

Kesäkuussa 2021 pääluottamusmies Arto Niini ilmoitti jättävänsä tehtävänsä pääluottamusmiehenä ja lähtevänsä pois postista. Heinäkuusta 2021 alkaen tehtävää hoiti varapääluottamusmies Tero Mäntylä.

 

Loka-marraskuussa 2021 järjestettiin vaalit HKI POK Länsi -alueen pääluottamusmiehen valitsemiseksi. Vaalissa tehtävään valittiin PAU:n Varsinais-Suomen osaston Tero Mäntylä. Varapääluottamusmieheksi valittiin PAU:n osasto uusimaan Elina Saviaho Hyvinkäältä. Pääluottamusmiehen toimikausi jatkuu vuoden 2023 loppuun.

 

Vuosi 2021 meni työehtojen osalta varsin rauhallisissa merkeissä. Työehtosopimuksesta päästiin työnantajan kanssa neuvottelutulokseen jo kesäkuussa ja sopijaosapuolien päättävät elimet hyväksyivät neuvottelutuloksen hyvissä ajoin ennen sopimuskauden päättymistä. Näin työehtosopimus saatiin voimaan 1.11.2021 ilman työtaistelutoimia. Sopimuksesta tuli 4-vuotinen, jossa viimeinen vuosi on ns. optiovuosi.

 

Salon osasto liittyi varinais-Suomen osastoon 2022 alusta, jolloin osastoomme tuli lisää työpaikkoja. Salo, Perniö, Kemiö, Suomusjärvi ja Taalintehdas.

 

Tammikuussa 2022 työnantaja aloitti yt-menettelyn. syynä huhtikuussa 2022 tapahtunut jakelupäiväuudistus, jolloin postinjakelun eri viikonpäiville tapahtuva rytmitys muuttui. Muutosneuvotteluiden tuloksena Varsinais-Suomen osaston toimialueella, Turussa, Kaarinassa ja Raisiossa henkilöstövaikutuksina lomautuksia, jotka toteutuvat vuoden 2022 lokakuun loppuun mennessä.  Osa-aikaistukset peruuntuivat muuttuneen suunnitteluperusteen takia. Työnantaja ilmoitti, että postinumeroalueilla 20–25 aloitetaan suunnittelu postinjakelun vuoropäivämalliin. Vuoropäivämalli mahdollistaa paremmin kokoaikaiset työkokonaisuudet.

 

Muutosneuvottelu postinjakelun vuoropäivämalliin siirtymiseksi postinumeroalueilla 20–25 on tätä kirjoitettaessa tarkoitus aloittaa 27.4.2022.

 

Luottamusmiehinä ovat ammattiosastomme alueella toimineet vuonna 2021–2022 seuraavat henkilöt:

 

pääluottamusmies                       Niini Arto (Salon osasto, -kesäkuu 2021)

                                                

varapääluottamusmies                 Mäntylä Tero

                                                     Saviaho Elina (Osasto Uusimaa, marraskuu 2021-)

 

Turun esityötehdas, ulko- ja sisätyö

 

                 luottamusmies           Raitanen Tommi

                 varaluottamusmies    Muuri Heidi 

 

20320 Turku, Vahdontien jakelulähtö

 

                 luottamusmies            Raitanen Tommi

                 varaluottamusmies     Muuri Heidi

 

20520 Turku, Voimakadun jakelulähtö

 

                 luottamusmies                   Tero Mäntylä

                 varaluottamusmies            Ylänen Mika

 

20610 Turku (-Syyskuu 2021)

 

                 luottamusmies            Tanninen Petri

                 varaluottamusmies      Lehtinen Kimmo

 

20810 Turku, Vähä Heikkiläntien jakelulähtö

 

                 luottamusmies            Raitanen Tommi

                 varaluottamusmies     Muuri Heidi

 

21100 Naantali, Prosessikadun jakelulähtö

 

                 luottamusmies             Hämäläinen Anniina

                 varaluottamusmies     Seppo Uusikorpi

 

21380 Aura

 

                 luottamusmies           Peltonen Olli

                 varaluottamusmies     Venhola-Peltonen Jutta

 

  24100 Salo

 

                luottamusmies            Meronen Jukka

                varaluottamusmies     Sahla Taru

 

                PeC-puoli, edunvalvonta

 

Uuden työehtosopimuksen varmistuttua, PeC lajittelun Liedon logistiikkakeskuksen työntekijöiden keskuudessa valtasi helpotus, emme joudu nyt kohtaamaan vuoden 2019 haasteita. Uutta Postin omaa väkeä palkattiin vuoden 2021 aikana. Pakettimäärät olivat vuoden 2021 syksyn sesonkiin asti isoja, mutta sesongissa koettiin notkahdus, joka on jatkunut sen jälkeenkin pakettimäärän tullessa alaspäin. Toivottavasti notkahdus on väliaikainen.

 

Pääluottamusmies                       Aleksi Andersson

varapääluottamusmies                 Petteri Syväkari

 

Liedon logistiikkakeskus, lajittelu

luottamusmies                            Petteri Syväkari

 

MUISTA, ETTÄ LUOTTAMUSMIES ON AINA JÄSENTÄ VARTEN. TARVITTAESSA OTA YHTEYTTÄ OMAAN LUOTTAMUSMIEHEESI.
 

2.3.2         TYÖSUOJELUTOIMINTA

 

Työsuojeluvaltuutettuna on toiminut HKI POK Länsi alueella Marko Koivumäki.  Ensimmäisenä varavaltuutettuna on toiminut Petri Tanninen ja toisena varavaltuutettuna on toiminut Tero Mäntylä.

Työsuojeluvaalit käytiin Postissa ja ne saatiin päätökseen 2022 alkuvuoden aikana. Marko Koivumäki valittiin edelleen jatkamaan työsuojeluvaltuutettuna alueella. Meidän ammattiosastostamme Jutta Venhola-Peltonen valittiin toiseksi varavaltuutetuksi. Ensimmäisenä varavaltuutetuksi valittiin Heidi Kinnunen Lohjalta. Marko Koivumäen valitsivat Postin työsuojeluvaltuutetut keskuudestaan 1.11.2021 alkaen Postin valtakunnalliseksi työsuojeluvaltuutetuksi.

 

Oman lisänsä työsuojelukuvioon on tuonut Koivumäen toimiminen PAU:n työympäristövaliokunnan puheenjohtajana. Työturvallisuusjohtaminen on ollut edelleen Postissa korkeassa kurssissa. Työsuojeluvaltuutettu on tuottanut turvavarttimateriaalia työpaikoille esitettäväksi ja työsuojeluasiamies/esimies TEAMS kokouksia työturvallisuusasioista on pidetty lähes kuukausittain. Liedon logistiikkakeskuksen työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Ahmad Douba ja nyt vuonna 2022 vaalin jälkeen valituksi Filip Djordjevic. Meidän osastomme jäsen Henna Virtanen tuli valituksi toiseksi varavaltuutetuksi.

 

Alueella on toiminut erinomainen työsuojeluasiamiesten verkosto. Lähes jokaisessa työpisteessä on toiminut työsuojeluasiamies.  Työsuojeluasiamiesten rooli ja heidän parempi hyödyntäminen työpaikoilla ovat hakeneet omia uriaan. Työsuojeluasiamiehet ovat pitäneet turvavartteja ja avustaneet joissakin tapauksissa myös tapaturmien tutkimisessa yhdessä esimiesten kanssa. Myös turvallisuuskävelyt ovat osa esimiesten ja työsuojeluasiamiesten yhteistoimintaa.

 

Työsuojeluasiamiehinä ammattiosastomme alueella ovat toimineet toimintavuoden aikana seuraavat ammattiosastomme jäsenet:

 

Perusjakelu

 

20100 Kari Järvinen                   

20320 Marja Laaksonen

20520 Jorma Paasio                   

20610 Petri Tanninen                 

20810 Heidi Muuri    

21100 Lauri Vuorela

21100 Pirjo Ruokonen

21380 Jutta Venhola-Peltonen

21530 Kurt Saarni     

Saariston työsuojeluasiamies Charlotta Svahnström

Kemiönsaari ja Perniö, Hanne Villa

23800 Taina Pere

 

Liedon logistiikkakeskus

 

Markus Uschanov

Mikko Pekka Vanne                       

                                

2.3.3         TYÖHUONEKUNNAT

 

Osasto on tukenut kuluneen toimintavuoden aikana työhuonekuntien tilaisuuksia taloudellisesti.

 

2.4            ALAJAOSTOT

 

2.4.1         HUVI- JA RETKEILYJAOSTO

 

Kustannuspaineiden alla toiminta pidettiin aikaisempaa jonkin verran suppeampana.

 

Osallistuttiin ”Petankki Ouppeniin” Tampereella heinäkuussa.

 

Osasto järjesti tilaisuuden Postin aitiossa TPS-Tappara ottelun yhteydessä 5.3.2022. Tilaisuuteen kutsuttiin osaston toimihenkilöitä ja myös kolme henkilöä osastoomme liittyneestä Salon osastosta.

 

PAU:n Varsinais-Suomen osaston ja Postin yhteistyössä järjestämä ulkoilupäivä vietettiin jälleen Hirvensalon Papinsaaressa, Kesäkoti Mäntyniemessä. 12.3.2022. Hernesoppa, makkara, mehu, letut ja kahvi tekivät kauppansa. Aktiviteeteissä oli ulkoilua ja reippailua.

 

Osasto on järjestänyt ja tukenut taloudellisella panostuksella jäsentensä retkeily- ja virkistystoimintaa. Virkistysjaostossa ovat toimineet Seppo Uusikorpi kokoonkutsujana sekä Tommi Raitanen ja Marja Laaksonen jäseninä.

 

2.4.2         MÄNTYNIEMIJAOSTO

 

Kesäkoti Mäntyniemen kausi 2021 piti alkaa talvipäivien merkeissä, mutta vallitsevan korona tilanteen takia päätettiin perua ne.

 

Kesäkausi avattiin totuttuun tapaan toukokuussa, jolloin mökkeilijät saapuivat taas rentoutumaan.

 

Kevättalkoot olivat Mäntyniemessä toukokuun puolessa välissä. Siellä talkoolaiset sai vatsan täytettä ruuan ja kahvin merkeissä.

Juhannussää Mäntyniemessä oli hieno ja perinteisesti juhannus meni pelaillen ja kahvin merkeissä ja tietenkin lippu nostettiin salkoon.

 

Mökit oli taas kivasti varattu alusta loppuun. Osaston eläkeläisille tarkoitettu päivä peruttiin koronan vuoksi.

               

Kesäkoti Mäntyniemessä tehtiin myös paljon parannuksia mm. rantagrilliä ehostettiin, rannan ruoppaus, pohjatalo sai terassin, metsähuussit maalattiin ja rantamökki 3 ja sen terassi maalattiin.

 

Mäntyniemessä pidettiin kesällä lettukestit ja perheen pienimmille jäätelöpäivä ja onkikisat käytiin syyspuolella. Saalistakin tuli jonkin verran.

 

Syystalkoot pidettiin 2.9., jolloin laitettiin Kesäkoti Mäntyniemi talvilevolle. Myös muinaistulia vietettiin illemmalla.

 

Mäntyniemitoimikuntaan kuului vuonna 2021 Jorma Toukoniemi, Silve Ahanen, Janne Niittynen ja Carolina Saarinen. Kokoonkutsujana toimi Mäntyniemen isäntä Jani Grönberg. Mäntyniemitoimikunta kokoontui muutaman kerran.

 

Mäntyniemitoimikunta kiittää menneestä vuodesta.

 

2.4.3         TIEDOTUSJAOSTO

 

Tiedotusjaosto on pitänyt jäsenistöä ajan tasalla jakamalla liiton kiertokirjeet, jäsentiedotteet sekä muuta materiaalia laajan toiminta-alueemme eri työpisteisiin.

Osasto lähetti tiedotteen ajankohtaisista asioista työpaikoille ja jäsenistölle, aina kun oli jotain tiedotettavaa.

Osastolla on omat kotisivut osoitteessa www.varsinais-suomi.pau.fi ja sinne pääsee myös PAU:n kotisivujen www.pau.fi kautta valitsemalla päävalikosta jäsenosastot. Lisäksi osasto on mukana sosiaalisessa mediassa omalla Facebook -sivullaan. Sivujen päivityksestä ja ylläpidosta on vastannut Jutta Venhola-Peltonen

Reitti-lehden kirjeenvaihtajana on toiminut Marko Koivumäki.

Osasto perusti oman Whatsapp -ryhmän ja niiden ylläpitäjinä ovat toimineet Jutta Venhola-Peltonen ja Heidi Muuri.

 

2.4.4         NUORISOTOIMINTA

 

Osasto on valmis tukemaan nuorisotoimintaa taloudellisesti. Vuonna 2021–2022 osastolla ei ole ollut omaa nuorisotoimintaa.

 

2.4.5         ELÄKELÄISTOIMINTA

 

Eläkeläistoiminta on ollut hyvin vähäistä vuoden aikana pandemiasta        johtuen. Osasto ei pystynyt järjestämään perinteistä oloneuvosten                       tilaisuutta kesällä em. syystä johtuen. Osasto on tukenut eläkeläisten               toimintaa taloudellisesti sekä tilannut jokaiselle halukkaalle PAU:n     almanakan.

 

2.5          TOIMINTA

2.5.1       AY – KURSSIT, SEMINAARIT JA OPINTOPÄIVÄT

 

Ammattiosastostamme on osallistuttu AY – kursseille, seminaareihin ja opintopäiviin toimintavuoden aikana seuraavasti:

 

Taloudenhoitajien peruskurssi 25.–29.1.2021                                 1

Työsuojeluvaltuutettujen koulutuspäivät 21.–22.6.2021                  1

Postinjakelun alueelliset koulutuspäivät 16.–17.8.2021                  3

Työsuojelun peruskurssi 23.-27.8.2021                                           1

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi 23.–27.8.2021               1

Puheenjohtajien neuvottelupäivät 30--31.8.2021                            1

Työehtojen peruskurssi 27.9.–1.10.2021                                        2

Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen                           2

koulutuspäivät 13.–15.10.2021  

Työsuojelun jatkokurssi 18.-22.10.2021                                         1

Luottamusmieskurssi 18.–22.10.2021                                            1

Työoikeuden täydennyskurssi 24.-28.1.2022                                 1

Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen                           3

koulutuspäivät 23.-25.3.2022

 

2.6             JÄSENASIAT

 

2.6.1         JÄSENISTÖ

 

31.12.2021 tilanne:

 • maksavia jäseniä 496
 • vain liiton jäsen 4
 • kaikki jäsenet 1427
 • liittyneet 29
 • eronneet 40

 

31.12.2020 tilanne:

 • maksavia jäseniä 467
 • vain liiton jäsen 6
 • kaikki jäsenet 1398

 

2.6.2         MERKKIPÄIVÄT

 

Tietosuojasyistä osasto ei enää julkaise jäsenistönsä syntymäpäivätietoja toimintakertomuksessa.

 

Osasto on muistanut 50 vuotta täyttäviä jäseniään lahjalla. Osaston lahja on ollut toimintavuoden aikana Mäntyniemen viikkomökki tai S-ryhmän lahjakortti.

 

2.6.3         ELÄKKEELLE SIIRTYNEET

 

 • Eläkkeelle siirtyi toimintavuoden aikana osaston 3 jäsentä.

 

2.6.4         KUOLLEET

 

 • Toimintavuoden aikana 11 jäsentä poistui keskuudestamme.

 

2.7           EDUSTUKSET

 

Posti- ja logistiikka-alan                             Marko Koivumäki

unionin liittohallitus  

 

Posti- ja logistiikka-alan                             Petteri Syväkari

unionin liittovaltuusto                                 Tommi Raitanen

                                             

Posti Group Oyj:n henkilöstörahaston       Marko Koivumäki

valtuuston jäsen                                           

Työympäristövaliokunta, puheenjohtaja     Marko Koivumäki

SAK:n TSP:n hallitus                                  Seppo Uusikorpi                                                 

SAK: TSP:n edustajisto                              Petteri Syväkari          

PAU:n liittosihteeri                                      Jussi Saariketo

 

2.8           TOIMIHENKILÖT JA ASIAMIEHET

 

Osaston puheenjohtaja                                 Marko Koivumäki

Osaston varapuheenjohtaja                          Seppo Uusikorpi

Osaston sihteeri Jutta Venhola-Peltonen

Osaston taloudenhoitaja                                Petteri Syväkari

Osaston jäsenkirjuri Heidi Muuri

Osaston opintosihteeri Marja Laaksonen

Osaston toiminnantarkastajat                        Jarmo Niemi

Kari Aho (varalla)
              Ulla Taskinen

Jari Niemistö (varalla)

Kesäkoti Mäntyniemen isäntä                        Jani Grönberg

Osaston Instagram Jutta Venhola-Peltonen

Reitti -lehden kirjeenvaihtaja                          Marko Koivumäki

Osaston kotisivut/Facebook                          Jutta Venhola-Peltonen

Osaston tasa-arvovastaava                           Marja Laaksonen

 

Osaston sijoitusstrategia työryhmä                Petteri Syväkari kokoonkutsuja

                                                                       Petri Tanninen

                                                                       Seppo Uusikorpi

                                                                       Jani Grönberg

 

Liikelahjatyöryhmä                                         Heidi Muuri kokoonkutsuja

                                                                       Petteri Syväkari

                                                                       Tero Mäntylä

 

Kuittitarkastajat                                              Petri Tanninen

                                                                      Seppo Uusikorpi

                                                                      Tommi Raitanen (varalla)

 

Osaston neuvotteluryhmä                             Marko Koivumäki kokoonkutsuja

                                                                      Petteri Syväkari

                                                                      Jutta Venhola-Peltonen