Työehtosopimus

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on ammattiliiton ja työnantajaliiton solmima sopimus alan työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehdoista. Sopimus solmitaan määräajaksi, yleensä vuodeksi, kahdeksi tai tätä pidemmäksi ajaksi. Työehtosopimuksella määritellään työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, esim. palkat, työaika, lomat, työrauha, paikallinen sopiminen jne. Työehtosopimuksessa sovitut palkka- ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita sopimukseen sidottujen on noudatettava eikä niitä saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista. Työehtosopimuksesta saat tietää enemmän luottamusmieheltäsi tai liiton toimistosta. Työehtosopimuksen tulee olla nähtävillä myös jokaisella työpaikalla.

PAU:lla yleissitovia työehtosopimuksia

Yleissitova työehtosopimus on valtakunnallinen, asianomaisella alalla edustavana pidetty työehtosopimus. Yleissitovaa työehtosopimusta on kaikkien alalla toimivien työnantajien noudatettava riippumatta siitä, kuuluvatko he työnantajaliittoon vai eivät. PAU on sopinut ja saanut Viestinvälitys- ja logistiikka-alalle sekä Rahankäsittelypalvelut-alalle yleissitovat työehtosopimukset. Sanomalehdenjakajiin noudatetetaan Viestinvälitys ja logistiikka-alan työehtosopimusta, Palkkaliite D (sanomalehdenjakelu).

 

Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU solmii seuraavat työehtosopimukset:

  • Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus
  • Rahankäsittelypalvelut-alan työehtosopimus
  • Informaatiologistiikka-alan työehtosopimus
  • Posten Åland-Ahvenanmaan Postin työehtosopimus

 

Työehtosopimuksissa määritellään mm:

  • Palkat ja ylityökorvaukset
  • Työajat
  • Lomat ja lomarahat
  • Palkalliset vapaat
  • Sairausajan palkka
  • Työsuojeluasioita