Keskitetty syntyi, alakohtaiset neuvottelut käyntiin

3.9.2013

3.9.2013. SAK:n hallitus hyväksyi perjantaina 30.8. neuvottelutuloksen keskitetystä työmarkkinaratkaisusta. Neuvottelutuloksen laadulliset parannukset koskevat muun muassa työttömyysturvaa.

SAK:n hallitus hyväksyi perjantaina 30.8. neuvottelutuloksen keskitetystä työmarkkinaratkaisusta. Neuvottelutuloksen laadulliset parannukset koskevat muun muassa työttömyysturvaa. 

Keskitetyn ratkaisun lopullinen kohtalo neuvotellaan kuitenkin liittokierroksilla. Liittojen omat tes-neuvottelut on käytävä 25.10.2013 klo. 16.00 mennessä, jolloin työehtosopimusten kattavuutta arvioidaan. 

PAU:n valtuusto: Muutosturva kärkeen 

PAU:n uusi valtuusto käsitteli tes-tavoitteita juuri ennen keskitetyn syntymistä Heimarissa. Keskitettyyn oltiin valmiita, mutta ei ehdoitta. Seminaarissa käsiteltiin osastojen valtuustolle osoittamia tes-esityksiä, joita oli saapunut 116 kappaletta. Seminaarissa käytettiin materiaalina myös liittokokouksen kesäkuussa hyväksymiä asiakirjoja.

Kriisitietoisuus postialan murroksesta oli käsin kosketeltava. Niinpä muutosturva liiton tavoitteista syksyn neuvotteluihin nousi kärkeen. Myös sanomalehdenjakelun palkkaliitteen uusimista pidettiin välttämättömänä. Suoritesidonnaisesta palkkauksesta halutaan päästä eroon.  Liittovaltuusto haluaa puolustaa myös kokoaikaista työtä ja saada taukoajoista tarkempia pelisääntöjä työehtosopimukseen.  

Työmarkkinaratkaisun keskeinen sisältö 

- Sopimuskauden pituus on 2 vuotta, jos alakohtainen sopimus/sopimukset päättyvät ennen 31.12.2013, muutoin 22 kuukautta. PAU:n Viestinvälitys- ja logistiikka-alan ja Informaatiologistiikka-alan työehtosopimukset päättyvät 31.10.2013. Keskitetyn sopimukseen sisääntulo olisi näin ollen 1.11.2013 ja päättymisaika 31.10.2015. 

- Sopimuskauden ensimmäinen palkankorotus on 20 €/kk, neljä kuukautta sopimuksen alkamisen jälkeen.

- Keskitetyssä ratkaisussa on myös optio kolmannelle vuodelle (irtisanomismahdollisuus), josta sovitaan kesäkuussa 2015. Toinen jakso päättyy sopimusosapuolten päättämänä ajankohtana 1.11.2016–31.1.2017.

- Lyhyiden työsuhteiden vastaanottamisen helpottamiseksi työttömyysturvaan 300 euron suojaosa. Suojaosa tarkoittaa sitä, että voi tienata 300 euroa kuukaudessa ilman, että se pienentää päivärahaa. Suojaosa koskee kaikkia työttömyysetuuksia, myös työmarkkinatukea. Asumistuessa otetaan käyttöön 400 euron suojaosa. Julkisuudessa tämä oli mennyt sekaisin työttömyysturvan suojaosaan. 400 euroa koskee siis vain asumistukea.

- Työttömyyspäivärahan omavastuuaika lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään 1.1.2014 alkaen.

- Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että työaika vakiintuu joissakin tapauksissa työsuhteessa noudatettavaksi työsuhteen ehdoksi työsopimuksessa sovittua työaikaehtoa täydentäen tai sen korvaten. Osapuolet selvittävät kolmikantaisessa työryhmässä ne kriteerit, joiden vallitessa työajan voidaan katsoa vakiintuvan työsuhteen ehdoksi ja ehdottamaan tarvittavia toimenpiteitä.

- Järjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä.

- Selvitetään kirkon kanssa mahdollisuuksia loppiaisen ja helatorstain siirtämisestä kiinteästi lauantaipäiviin.

- Selvitetään nuorten työllistymisen edistämisestä kolmikantaisesti. 

Valtion työmarkkinaratkaisua tukevia toimia 

- Tuloveroperusteiden asteikkotarkistus tehdään 1,5 prosentin mukaan vuonna 2014 siten, että se ulottuu kaikille ansiotasoille kuitenkin niin, että tarkistusta ei tehdä yli 100 000 euron tuloille. Tällä ratkaisulla hallitus tukisi ostovoiman kehitystä hyvin maltillisten palkankorotusten oloissa.

- Kilometrikorvauksen vuodelle 2014 aiottu lisäkiristys perutaan. Tällä on merkitystä myös niille PAU:n jäsenille, jotka käyttävät työssään omaa autoa.

Lisätietoja keskitetystä työmarkkinaratkaisusta: http://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/sakn-lauri-lyly-oikeudenmukaisuutta-ja-uskoa-tyollisyyteen-2013-08-30

PAU tiedottaa omien sopimustensa neuvottelutilanteesta myöhemmin.

 

Lue lisää PAU:n Työpaikkainfosta....

Päivitetty 3.9.2013