Itella käynnistää irtisanomisilla postinjakelun alasajon

13.3.2014

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU arvostelee voimakkaasti Itellan irtisanomisia. Itella olisi halutessaan voinut käyttää pehmeämpiä keinoja, joilla irtisanomisia ja osa-aikaistamisia olisi voitu välttää. Lähes 500 työntekijän irtisanominen, satojen määräaikaisten työsopimusten päättäminen ja osa-aikaistamiset tarkoittavat käytännössä sitä, että jäljelle jäävät postinjakajat eivät tule selviytymään työstään.

- Eilen päättyneet yt-neuvottelut olisi voitu välttää. Itellalla oli mahdollisuus käyttää ennen yt-prosessin käynnistämistä pehmeitä keinoja, luonnollista poistumaa ja eläkeratkaisuja. Näin ei haluttu kuitenkaan tehdä. Nyt valtionyhtiö käyttää kovia keinoja ja unohtaa yhteiskuntavastuunsa, liittosihteeri Heidi Nieminen arvostelee.

Irtisanomiset, osa-aikaistamiset ja määräaikaisuuksien päättyminen tarkoittavat käytännössä sitä, että jäljelle jäävät postinjakajat eivät tule selviytymään työstään.  Postilaki velvoittaa yleispalvelun tarjoajan eli Itellan jakamaan postin koko maassa tasapuolisin ehdoin viitenä päivänä viikossa. Tämä ei liian pienellä henkilömäärällä onnistu. Jakelureittejä jää jakamatta ja asiakkaat kärsivät.   

- Enkä usko, että tässä tilanteessa työntekijöiltä löytyy halukkuutta ylitöidenkään tekemiseen, Nieminen arvelee.

Laatu heikkenee ja työn kuormitus lisääntyy

Työvoimavaltaisella alalla Itella päätti vähentää työntekijöitä liian etupainotteisesti. Näin suurilla henkilöstövähennyksillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä totuuden ja toteutuneiden lähetysmäärien vähenemisen kanssa. Itella irtisanoo työntekijöitä ikään kuin kaiken varalta toivoen samalla, että alenevat lähetysmääräennusteet toteutuvat. Jäljelle jääville työntekijöille tällä voi olla vakavia seurauksia. Henkilöstövähennyksillä ja niistä johtuvilla työn kuormittavuuden kasvulla työantaja vaarantaa työntekijöiden terveyden, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen. Tästä syystä myös postinjakelun laatu heikkenee kaikkien lähetyslajien osalta.   

PAUn neuvottelema muutosturva auttaa irtisanottavia

Viime syksynä postialan työehtoneuvottelut johtivat kuukauden mittaiseen ylityökieltoon ja pistelakkoihin. Työtaistelulla liiton jäsenet saavuttivat kaikille muutosturvakokonaisuuden, josta on apua irtisanomistilanteissa. Muutosturva pitää sisällään muun muassa työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen, enimmillään kuuden kuukauden palkkaa vastaavan kertakorvauksen.

Lisätietoja:

Heidi Nieminen, liittosihteeri, puh: 050 340 3217
Jarmo Niemi, varapuheenjohtaja, pääluottamusmies, puh: 0400 523 551

Päivitetty 13.3.2014

(Lähde www.pau.fi)

 

 

Alueellisesti lisätietoja:

Jussi Saariketo, alueellinen pääluottamusmies puh: 044 268 5110