Perusjakelun yt-neuvottelut jatkuivat-lue PAUn tiedote

14.2.2014

Itellan perusjakelua koskevat yt-neuvottelut jatkuivat 13.2.2014. Toisessa neuvottelussa täsmennettiin muutoshankkeen perusteita, vaikutuksia ja suunniteltua etenemistä. Neuvottelujen kohderyhmään kuuluvien määrä tarkentui 8400 vakituiseen henkilöön. Työnantaja arvioi irtisanomistarpeen enintään 800 vakituiseksi henkilöksi. Luku ei pidä sisällään määräaikaisia työntekijöitä. PAUn mukaan vähennystarve on ylimitoitettu, koska se perustuu työnantajan arvioon sekä lähetysmäärien laskemisen että läpäisyn tehostamisen suhteen.

 

 Lue lisää PAUn yt-tiedotteesta kirjautumalla PAU:n jäsensivuille...