Varapääluottamusmiesvalinta käynnissä, ehdokasasettelu päättyy 5.2.2014 klo 9

17.1.2014

Käynnistetään tuotannon työntekijä asemassa (postinjakajia, postinkäsittelijöitä ja varhaisjakajia) olevien ehdokasasettelu varapääluottamusmiehen vaaliin. Itella Posti Oyj:n Lounais-Suomen tuotantoalueelle, käsittäen Turun, saariston ja Vakka – Suomen postinumeroalueet 20 – 23 sekä Kemiönsaaren(22 alkuiset postinumerot eivät kuulu).

VARAPÄÄLUOTTAMUSMIESVALINNAT

 

Ehdokasasettelu alkaa 16.1.2014 ja päättyy 5.2.2014 kello 9.

Vaalissa noudatetaan PAU:n pääluottamusmiesten valintaan antamia ohjeita, joista seuraavassa keskeisimpiä; varapääluottamusmieheksi voi asettua henkilö, joka on ollut PAU:n jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Varapääluottamusmiesehdokkaan voi asettaa ammattiosasto, jolla on jäseniä ko. toimialueella. Lisäksi ehdokkaan voi asettaa vähintään 20 toimialueella työskentelevää jäsentä erillisellä kannatuslistalla. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnalle ja samalla mukaan on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus. Suostumus on annettava kaikkiin niihin tehtäviin erikseen, joihin henkilö asettuu ehdokkaaksi.

VAALITOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Marko Koivumäki

PL 4711

20251 TURKU

 

Äänioikeutettuja ovat ne ammattiosaston jäsenet, jotka on merkitty liiton jäsenrekisteriin, joiden työsuhde on voimassa ja jotka työskentelevät ko. työpaikalla/alueella/yrityksessä.

 

 

VAALITOIMIKUNTA

 

Marko Koivumäki, puheenjohtaja