TYÖNTEKIJÄT MARSSIVAT ULOS TYÖPAIKOILTAAN - POSTINJAKELU MUUTTUMASSA YÖTYÖKSI KAARINASSA

27.3.2013

Posti- ja logistiikka-alan Unionin PAU:n Varsinais-Suomen osasto on huolissaan Kaarinan postinjakelun ja sanomalehden varhaisjakelun työpaikoista. Itella Posti Oy on ilmoittanut muutoshankkeesta, jossa sillä on tarkoituksena perinteisen postin päiväjakelun eli perusjakelun ja yöllä tapahtuvan sanomalehden varhaisjakelun yhdistäminen Kaarinassa, Varsinais-Suomessa. Työntekijät ovat päättäneet spontaanista mielenilmauksesta Kaarinan postinjakelussa tänään aamulla työnantajan pitämän infotilaisuuden jälkeen. Työntekijät ovat ilmoittaneet palaavansa töihin torstaina 28.3. normaalisti työvuoroluettelon mukaan. Kyseessä on spontaani mielenilmaus, josta ammattiosastolla tai edunvalvojilla ei ole ollut ennakkotietoa. Myös Naantalin ja Raision postinjakajat ovat lähteneet aamupäivällä työpaikoiltaan pelkona muutoshankkeen laajenemisesta tulevaisuudessa. Yhteensä ulosmarssiin osallistui 80 - 90 työntekijää. Syyksi työntekijät ovat ilmoittaneet mm. huolen työpaikoista ja työnantajan surkean tiedottamisen, joka herättää pelkoa ja epävarmuutta. Ammattiosasto jakaa työntekijöiden huolen asiassa.

 

Työnantaja on ilmoittanut 26.3.2013 käynnistyneissä yt -neuvotteluissa enintään kolmen vakinaisen työntekijän nykyisen työn loppumisesta Kaarinan alueella. Nyt alkaneet yt -neuvottelut koskevat kaikkiaan 46 vakituista työntekijää.

Työnantaja hankaloittaa neuvotteluja pimittämällä tietoja tulevasta muutoksesta työntekijöiltä sekä neuvotteluun osallistuvilta henkilöstön edustajilta, mikä hankaloittaa neuvotteluiden etenemistä yhteistoiminnassa.

PÄÄTÖS TEHTY HÄTIKÖIDUSTI KYSYMÄTTÄ TYÖNTEKIJÖILTÄ MIELIPIDETTÄ

Ammattiosasto vaatii Itella Posti Oy:ltä vastuullisuutta tulevaisuuden suunnitelmissaan. Työnantaja Itellalla ei ole toimivaa strategiaa tulevaisuuden jakeluverkkosuunnitelmissaan, vaan nyt se yhdistää jakeluverkkojaan hätäpäissään. Uhkana on työn pirstaloituminen, vastentahtoiseen yötyöhön siirtyminen ja asiakkaiden suuntaan muutos näkyy laadun heikkenemisenä. Ammattiosasto tekee kaikkensa, jotta alalla ei ajauduta työsuhteissa osa-aikaistamisen kierteeseen, vaan työsuhteiden säilyminen kokoaikaisena on ensiarvoisen tärkeää. Työskentely enenevässä määrin yöllä pimeässä ja hankalissa olosuhteissa tuovat tullessaan lukuisia riskejä ja vaaroja. Työnantajaa ei kiinnosta haluaako henkilö tehdä työtä yöllä vai päivällä, mikä heikentää työntekijöiden sosiaalista elämää sekä tätä kautta jaksamista ja työmotivaatiota. Myös muutokseen joutuvien työntekijöiden perhesuhteet ovat koetuksella työaikojen muutosten ja irtisanomisuhan vuoksi.

PAU:n Varsinais-Suomen osasto ry:n puolesta:

 

Jussi Saariketo          Marko Koivumäki              
Puheenjohtaja           SihteeriLisätietoja:
Jussi Saariketo,
puheenjohtaja/pääluottamusmies
puh: 044 268 5110
jussi.saariketo@posti.fi