Vuoden Varhaisjakaja 2012 -kilpailu

12.9.2012 klo 16:00

Sanomalehtien liitto, Viestinnän keskusliitto, Itella, PAU, TEAM ja Sanoma järjestävät Vuoden Varhaisjakaja -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin varhaisjakajien kehittämiä työmenetelmiä ja ansiokasta toimintaa työyhteisöissään. Vuosittain pidettävä kilpailu järjestetään nyt viidennen kerran.

Kuka on Suomen Varhaisjakaja 2012?

 

Sanomalehtien liitto, Viestinnän keskusliitto, Itella, PAU, TEAM ja Sanoma järjestävät Vuoden Varhaisjakaja -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esiin varhaisjakajien kehittämiä työmenetelmiä ja ansiokasta toimintaa työyhteisöissään. Vuosittain pidettävä kilpailu järjestetään nyt viidennen kerran.
 

Palkitsemisperusteet


Kilpailussa palkitaan sanomalehtien varhaisjakaja, joka on osoittanut huomattavaa jakajan ammattitaitoa ja (vähintään yksi seuraavista palkitsemisperusteista)

- toiminut työyhteisössään kannustavasti motivoiden esimerkillisellä toiminnallaan myös muita jakajia

- osallistunut varhaisjakelun työmenetelmien aktiiviseen kehittämiseen

- osallistunut varhaisjakelun työvälineiden aktiiviseen kehittämiseen

- muilla tavoin nostanut jakajien ammattikunnan yleistä arvostusta

Kilpailun ansioituminen on tapahtunut tai tapahtuu ensisijaisesti ajalla 1.10.2011–30.9.2012, mutta myös aiemmin alkanut ja jakson aikana jatkuva selkeään tehtäväkokonaisuuteen liittyvä ansioituminen sekä alan kokonaistyökokemus voidaan huomioida perusteina.
 

Osallistuminen


Jakeluyhtiöiden esimiehiä pyydetään lähettämään esitys vuoden varhaisjakajasta 12.10.2012 mennessä osoitteella Sanomalehtien Liitto, Kari Väisänen, PL 415, 00121 Helsinki tai sähköisesti osoitteella kari.vaisanen@sanomalehdet.fi.

Esityksessä toivotaan käyvän perusasioiden lisäksi ilmi seuraavat asiat:

- työkokemus alalla vuosina, kaikki varhaisjakelutyösuhteet huomioiden

- eri toimenkuvat ja niiden kestot työsuhteiden aikana

- alaan liittyvä koulutus ja suoritetut kurssit

- vapaamuotoiset perustelut ansioitumisesta

Vapaamuotoisissa perusteluissa pyydetään huomioimaan alussa mainitut palkitsemis-perusteet.  Tuomaristo kannustaa tekemään huolellisia esityksiä, sillä se tekee päätökset ainoastaan esitysten perusteella. Esityksen tekijän vastuu jakajan ansioiden esille tulemisessa korostuu. Esitykseen liitetään myös esityksen tekijän yhteystiedot. Jakeluyhtiö voi lähettää useita esityksiä sekä uusista että aiemmin ehdolla olleista jakajista mutta aiemmin palkituilta henkilöltä edellytetään uusia ansioitumisia.
 

Tuomaristo


Kilpailun tuomaristo muodostuu järjestäjätahojen eli työntekijä- että työnantajapuolen edustajista sekä heidän edunvalvontajärjestöjen edustajista. Lisäksi tuomaristossa on mukana myös sanomalehtikustantajan edustaja.

Tuomaristo kannustaa jakeluyhtiöitä hyödyntämään kilpailua oman organisaation sisällä tapahtuvassa jakajien huomioimisessa esim. järjestämällä yrityksen oman kilpailun, jonka voittaja ilmoitetaan yrityksen ehdokkaaksi valtakunnalliseen Vuoden Varhaisjakaja-kilpailuun.
 

Tulosten julkistaminen


Vuoden Varhaisjakaja 2012 julkistetaan ja palkitaan matkalahjakortilla 22.11.2012 järjestettävillä Jakelun ajankohtaispäivillä