Yhdessä eteenpäin

21.6.2012

Itellassa käynnistyy syksyllä uusi yhteistoiminnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on menestyvän liiketoiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. Itellassa on hyvät lähtökohdat yhteistoiminnan kehittämiselle.

 

Itella Suomen henkilöstöjohtaja Tarja Kaipion mukaan konsernissa on erittäin vahva ja hyvä yhteistyökulttuuri, jonka varaan yhteistoimintaa on edelleen hyvä kehittää.
- Esimerkiksi valtakunnallisella tasolla pääluottamusmiesten ja johdon välillä vallitsee tiivis ja luottamuksellinen vuoropuhelu.  Haluamme kuitenkin edelleen kehittyä ja vahvistaa keskustelevaa työkulttuuria ja aitoa vuoropuhelua myös paikallisella tasolla, Kaipio sanoo.

Yhteistoiminnan kehittämishanke pitää sisällään yhteisen valmennusohjelman esimiehille ja luottamusmiehille, työpaikkakäyntejä sekä konsernitason yhteistyötapaamisia.

Esimies–luottamusmies-pareille tarkoitetun valmennusohjelman tavoitteena on parantaa päivittäistä yhteistoimintaa työpaikoilla. Osaamista halutaan vahvistaa korostamalla yhteistyön merkitystä, rooleja, työehtosopimuksen sisältöä sekä neuvottelu- ja sopimistaitoja. Valmennusohjelman pilotti käynnistyy arviolta lokakuussa.
Käsittelyn ja kuljetuksen valtakunnallinen pääluottamusmies Jarmo Niemi peräänkuuluttaa hyvää keskustelukulttuuria.

- Tärkeää valmennuksessa on se, että siihen osallistuvat esimiehet ja luottamusmiehet yhdessä ja yhtä aikaa. Valmennusohjelmalla pyritään siihen, että hyvä keskustelukulttuuri erityisesti niissä työpaikoissa, joissa sitä ei ole, saataisiin käyntiin. Sillä on suuri merkitys, joka vaikuttaa työilmapiiriin ja yhteistyöhön, Niemi korostaa.  

JP / Lue lisää seuraavasta Reitti-lehdestä.