Postitoiminnan rahoitusmalli ei takaa yleispalvelun rahoitusta

2.6.2012

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittovaltuusto pitää postitoiminnan rahoitusmallia riittämättömänä. Liikenne- ja viestintäministeriön yleispalvelun rahoitusta selvittänyt työryhmä esittää, että yleispalvelu turvataan tarvittaessa postiyrityksiltä perittävällä maksulla, johon myös Itellan täytyisi osallistua. Lisäksi Itellan tulisi avata jakeluverkkonsa kilpailijoiden käyttöön.

 

Postiala on laskusuhdanteessa, jolle ei näy loppua. Kirjelähetysten määrän ennustetaan vähenevän viiden prosentin vuosivauhdilla ja nähtävissä on, että lakisääteistä yleispalvelua tarjoavan Itellan tulos kääntyy tappiolliseksi. Työryhmän näkemyksen mukaan ensisijainen vaihtoehto postitoiminnan rahoittamiseksi on alan yrityksiltä perittävä maksu. Raportissa ei ole kuitenkaan selvitetty yleispalvelun nykyisiä tai tulevia nettokustannuksia. Tästä huolimatta kerättävälle maksulle on määritelty hypoteettinen neljän prosentin katto. PAU muistuttaa, että pelkkä teoreettinen malli ei riitä. Sillä ei taata yleistoiminnan rahoitusta.

Merkillisintä työryhmän ehdotuksessa on se, että myös yleispalveluvelvoitteen haltijan Itellan tulisi suorittaa yleispalvelun turvaamiseksi suoritettava maksu. Tämä jos mikä on hölmöläisten peitonjatkamista. Ministeriön virkamiehet eivät näe välitöntä tarvetta yleispalvelun kulujen korvaamiseen, mutta jos tarvetta ilmenee, rahoitus kerätään myös tappiolliselta Itellalta sen tappiollisen toiminnan rahoittamiseen.

Työryhmä on havainnut myös päällekkäisten jakeluverkkojen syövän alan kokonaistuottavuutta. Tästä on tehty päätelmä, jonka mukaan Itellan tulisi avata jakeluverkkonsa kilpailijoiden käyttöön. Esitys tarkoittaisi postilain avaamista entistä liberaalimpaan suuntaan. Kilpailija saisi kustannussuuntautuneeseen hintaan haluamallaan alueella Itellan jakeluverkon ja infrastruktuurin käyttöön. Tämä olisi kädenojennus kerman kuorinnalle, jota ei voi hyväksyä.