Yhteiskunnalle satojen miljoonien lasku postikilpailusta

4.12.2011

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittovaltuusto edellyttää, että postilain mukaisia toimilupia myönnettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnan laatuun, tasapuolisuuteen, laajuuteen ja riittävän usein suoritettavaan jakeluun. Kaikille operaattoreille tulee asettaa ehtoja, jotka jakavat kilpailun avaamisesta syntyviä hyötyjä myös kuluttajille ja pienyrityksille.

 

PAUn valtuusto muistuttaa, että myös yleispalvelua hoitavan Itellan rahoituksen tarve on pitkälti riippuvainen siitä millaisia toimilupaehtoja alalle yleisesti asetetaan. Toimilupaehdoilla säätelemätön kilpailu johtaa yleispalveluiden rahoituspohjan pettämiseen. Postikilpailun kohteena olisivat suurkirje-erät, joiden tuotoilla yleispalveluvelvoitteen haltija on rahoittanut lakisääteistä kannattamatonta toimintaansa. Kilpailun hallitsematon avaaminen aiheuttaa eri arvioiden mukaan 100–300 miljoonan euron vuosittaisen rahoitustarpeen kotitalouksien postipalveluiden turvaamiseksi.

Kilpailua täytyy säädellä

EU:n postidirektiivi ja postilaki edellyttävät kilpailun avaamista. Kilpailun luonnetta voidaan kuitenkin ohjata toimilupaehdoilla. Täysin säätelemätön kilpailu johtaa tilanteeseen, jossa alan uudet toimijat keskittyvät vain kannattaville alueille, joissa jaettaisiin ainoastaan suuria kirje-eriä. Hyötyjiä olisivat vain alueille suureriä postittavat lähettäjät.PAUn valtuusto pitää tärkeänä, että toimiluvan hakija täytyy velvoittaa tarjoamaan toimialueellaan jakelupalveluita myös yksityistalouksille ja pienyrityksille. Yritys ei saa toimitusehdoillaan tai hinnoittelulla sulkea palvelujensa piiristä yksittäisiä lähetyksiä tai kirje-eriä. Yrityksellä tulee olla myös riittävä, vähintään viitenä päivänä viikossa käytettävissä oleva, keräily- ja vastaanottojärjestelmä. Hinnoittelun tulee olla myös kohtuullista ja läpinäkyvää.

Alan sopimukset raamiin

PAUn liittovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Viestinvälitys- ja logistiikka-, Informaatiologistiikka-, Tavarankuljetus- ja Rahankäsittelypalvelut-alojen neuvottelutulokset. Sopimukset ovat työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen mukaiset ja niiden piirissä on noin 24 000 palkansaajaa.

Lipponen: Raamisopimuksella iso merkitys

Presidenttiehdokas Paavo Lipponen vieraili PAU:n valtuuston kokouksessa. Puheessaan Lipponen korosti keskitetyn raamisopimuksen merkitystä ja otti kantaa myös postialan tilanteeseen.
- Olen pannut ilolla merkille, että työnantajan opillinen kielteisyys keskitettyihin sopimuksiin on katoamassa. Onneksi nyt näyttäisi olevan sellaiset voimat liikkeellä, että raamisopimus syntyy, Lipponen totesi.
- Jo edellisenkin postilain valmistelussa oli kilpailun suhteen havaittavissa ideologista meininkiä. Yksityistämisvimmaa oli selvästi havaittavissa. Selvää on, että julkisissa palveluissa ei pidä päästää ketään kermaa kuorimaan, Lipponen painotti.

Lisätietoja:

Esa Vilkuna, puheenjohtaja, puh: 0400 607 946
Heidi Nieminen, liittosihteeri, puh: 050 340 3217

Päivitetty 23.11.2011