Itellan henkilöstövähennykset reilusti ylimitoitettuja

18.8.2011

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU tuomitsee jyrkästi Itellan suunnitelmat 430 henkilötyövuoden vähentämiseksi. Henkilöstön vähentämistarve on raskaasti ylimitoitettu tilanteessa, jossa valtionyhtiö Itellan toimintoja on jo vuosia ulkoistettu ja siirretty alihankintaan. PAU vaatii, että viimeistään nyt Itellan alihankintatoimenpiteet keskeytetään välittömästi.

Itella ilmoitti tänään käynnistävänsä 820 henkilöä koskevat yt-neuvottelut, joiden kohteena ovat Lappeenrannan postikeskuksen, Itella Asiakkuusmarkkinoinnin ja Postin myymälöiden henkilöstö. Itellan ilmoitusta voidaan pitää täysin kohtuuttomana. Erityisesti postin omien myymälöiden henkilökunta on joutunut jatkuvien yt-neuvottelujen kohteeksi, joiden seurauksena myymälöitä on vähennetty useita satoja. Lappeenrannan postikeskuksen alasajon seurauksena on nähtävissä, että postipalvelulain edellyttämät laatuvaateet eivät toteudu, kun kirjelajittelua keskitetään vain muutamille paikkakunnille. 

Postinjakelun alihankintatoimet keskeytettävä välittömästi 

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU vaatii, että konsernin sisäisiä uudelleensijoittamismahdollisuuksia pitää käyttää täysimääräisesti. Toteutuakseen tämä edellyttää sitä, että meneillään olevat jakelun alihankintatoimet keskeytetään välittömästi. 

PAU on neuvotellut Itella-konsernia sitovan muutosturvasopimuksen, joka takaa muun muassa irtisanomistilanteissa työntekijöille irtisanomisaikoja vastaavan muutosturvarahan. Liiton ensisijainen tavoite on ehdottomasti se, että irtisanottavien henkilöiden määrä olisi mahdollisimman pieni. Liitto edellyttääkin, että yritys tulevien yhteistoimintaneuvottelujen aikana tarjoaa myös vapaaehtoisia muutosturvapaketteja, joiden avulla saadaan avattua uusia työpaikkoja konsernista yhteistoimintamenettelyjen kohteena oleville henkilöille. 

Lisätietoja: 

Esa Vilkuna, puheenjohtaja, puh: 0400 607 946
Heidi Nieminen, liittosihteeri, puh: 050 340 3217

Päivitetty 18.8.2011

 

Lähde: PAU / www.pau.fi