PÄÄLUOTTAMUSMIESVALINNAT

6.5.2011

Käynnistetään tuotannon työntekijä asemassa (postinjakajia, postinkäsittelijöitä ja varhaisjakajia) olevien ehdokasasettelu pääluottamusmiehen vaaliin (pääluottamusmies ja varapääluottamusmies) Itella Oyj:n Lounais-Suomen tuotantoalueelle, käsittäen Turun, saariston ja Vakka – Suomen postinumeroalueet 20 - 23. Ehdokasasettelu alkaa 6.5.2011 ja päättyy 18.5.2011 kello 11.

 Vaalissa noudatetaan PAU:n pääluottamusmiesten valintaan antamia ohjeita, joista seuraavassa keskeisimpiä; Pääluottamusmieheksi voi asettua henkilö, joka on ollut PAU:n jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Pääluottamusmiesehdokkaan voi asettaa ammattiosasto, jolla on jäseniä ko. pääluottamusmiehen toimialueella. Lisäksi ehdokkaan voi asettaa vähintään 20 pääluottamusmiehen toimialueella työskentelevää jäsentä erillisellä kannatuslistalla. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti vaalitoimikunnalle ja samalla mukaan on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus. Suostumus on annettava kaikkiin niihin tehtäviin erikseen, joihin henkilö asettuu ehdokkaaksi.

VAALITOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Marko Koivumäki

PL 4711

20251 TURKU

 

Äänioikeutettuja ovat ne ammattiosaston jäsenet, jotka on merkitty liiton jäsenrekisteriin, joiden työsuhde on voimassa ja jotka työskentelevät ko. työpaikalla/alueella/yrityksessä.

 

 

VAALITOIMIKUNTA

 

Marko Koivumäki, puheenjohtaja