Esimiestehtävän sijaisuuslisän laskenta muuttunut P-liitteessä

27.3.2011

25.3.2011. Työehtosopimusneuvotteluissa sovittiin P-liitteen (jakelu-, kuljetus-, käsittelytyö) henkilökohtaisen palkanosan poistamisesta ja samalla nostettiin taulukkopalkkaa 8 %:lla. Tämä aiheutti myös muutoksen sijaistamislisän laskentaan, kun P-liitteessä oleva henkilö toimii esimiehen sijaisena.

 Lue lisää jäsensivuilta…