Kansallinen liikkumavara jätetään käyttämättä - Postilaki tulossa eduskuntaan pahasti keskeneräisenä

6.3.2011


Postilain valmisteluun liittyvät epäselvyydet ykkösluokan kirjeen asemasta on osoittanut lain valmistelun luokattomuuden. Uusi laki on tulossa eduskunnan päätettäväksi tiistaina pahasti keskeneräisenä. Lain puutteita ovat mm. postialan toimijoiden laatuvaateet ja alan rahoitus. PAU:n liittohallitus vetoaa kansanedustajiin, että tiistaina 8.3. eduskunnan päätettäväksi tuleva postilaki hylätään.

Hallituksella olisi lainvalmistelussa ollut käytettävissä EU:n postidirektiivin mukaisesti merkittävästi kansallista liikkumavaraa, mutta tätä ei haluttu lain tasolla käyttää. Kilpailijoille ei ole asetettu ehtoja lakiin, vaan toimilupaehtoja voidaan kirjata alan toimijoille toimilupia myönnettäessä. Mitään varmuutta ei ole kuitenkaan siitä, mitä nämä ehdot ovat ja tullaanko niitä edes asettamaan. Nyt lakiesitys sallii alan kermankuorinnan. Lakitasolla kilpailijoille ei ole asetettu laatu-, hinnoittelu ja palveluvaatimuksia. 

Alan rahoitus täysin auki – palvelut ja työpaikat vaarassa 

Tuottoisiin ruuhka-Suomen alueisiin keskittyvä postikilpailu vaarantaa postitoiminnan rahoituksen, haja-asutusalueen postipalvelut ja henkilöstön työpaikat. Harvaan asuttujen alueiden osalta kustannukset kaatuvat veronmaksajien kannettavaksi samalla kun tuottoisten alueiden voitot menevät kilpailevien yritysten taskuun. Veronmaksajille lankeavien kustannusten on arvioitu vuositasolla olevan jopa 150 miljoonaa euroa. 

Alan rahoitusta koskeva lainsäädäntö on kesken. Kansallisen peruspalvelun rahoitus pitää olla selvillä, kun kilpailu alalla avataan. 

PAU arvioi tilannetta keskiviikkona uudelleen 

PAU vetoaa voimakkaasti kansanedustajiin, että laki hylätään. Liiton hallitus kokoontuu keskiviikkona 9.3. lakia koskevan äänestyksen jälkeen arvioimaan tilannetta uudelleen. 

Lisätietoja PAU: 

Esa Vilkuna, puheenjohtaja, puh: 0400 607 946
Heidi Nieminen, liittosihteeri, puh: 050 340 3217
Juha Pöyry, tiedottaja, puh: 040 356 0567 

Päivitetty 6.3.2011

Lähde: www.pau.fi