Ministeri Linden petti lupauksensa - PAU uhkaa poliittisilla lakoilla

3.3.2011

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on tyrmistynyt liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnöstä uudeksi postilaiksi. Maan hallituksen ja viestintäministeri Suvi Lindenin marraskuussa antama lupaus ensimmäisen luokan kirjeen säilymisestä lakisääteisenä tuotteena on osoittautunut perättömäksi. Hallituksen katteeton lupaus on ajamassa postialaa poliittisiin lakkoihin.

Viime marraskuussa postialan työehtosopimusneuvottelujen ollessa jumissa ministeri Linden kertoi hallituksen aiemmasta postilakiesityksestä poiketen palauttavansa ykkösluokan kirjeen lakisääteiseksi tuotteeksi. Tämä lupaus helpotti neuvotteluja ja sopimus saatiinkin pian aikaiseksi.

Ensimmäisen luokan kirjeen poisto laista aiheutti postilaisissa aiheellista pelkoa siitä, että postin päiväjakelu siirretään laajamittaisesti yötyöksi, kuten ministeri oli aiemmin julkisuudessa ilmoittanut (MTV 3, 2.9.2010). Lupaus ensimmäisen luokan kirjeen palauttamisesta hälvensi postilaisten pelkoja. Liikenne- ja viestintävaliokunnan eduskunnalle 1.3. antamasta mietinnöstä käy kuitenkin ilmi, että ministerin lupaukset työehtosopimusosapuolille olivat katteettomia. 

Ensimmäisen luokan kirjettä ei ole laissa palautettu yleispalvelutuotteeksi eli esitetyllä lailla ei säädettäisi, että ensimmäisen luokan kirje on oltava palveluvalikoimassa. Ensimmäisen luokan kirjeelle on lakiesityksessä asetettu ainoastaan laatustandardi, jolla ei ole mitään merkitystä, jos yhden yön yli kulkevan kirjeen tarjoaminen on yleispalveluvelvoitteen tarjoajan eli Itellan omassa harkinnassa, eikä lain edellytys. 

Ministeri Lindenin lupaus ensimmäisen luokan kirjeen palauttamisesta lakiin oli törkeä harhautus, jolla haluttiin lopettaa alan työtaistelu ja rauhoittaa ammattiliittoa. PAU luotti postitoiminnasta vastaavan ministerin sanaan vastuullisena poliittisena toimijana. Ministeri sortui lakia muuttaessaan  kuitenkin vain poliittiseen näpertelyyn. 

Hallitus ei käytä kansallista liikkumavaraa ja jättää rahoituksen auki 

Hallituksella olisi lainvalmistelussa ollut käytettävissä EU:n postidirektiivin mukaisesti merkittävästi kansallista liikkumavaraa, mutta tätä ei haluttu lain tasolla käyttää. Kilpailijoille ei ole siis asetettu ehtoja lakiin, vaan toimilupaehtoja voidaan kirjata alan toimijoille toimilupia myönnettäessä. Mitään varmuutta ei ole kuitenkaan siitä, mitä nämä ehdot ovat ja tullaanko niitä edes asettamaan. Nyt lakiesitys sallii alan kermankuorinnan ja kilpailevien postiyritysten pääsyn Itellan palveluverkkoon ja oikeuden käyttää Itellan omia järjestelmiä. Lakitasolla kilpailijoille ei ole asetettu kuitenkaan mitään laatu-, hinnoittelu ja palveluvaatimuksia. 

Tuottoisiin ruuhka-Suomen alueisiin keskittyvä postikilpailu vaarantaa postitoiminnan rahoituksen, haja-asutusalueen postipalvelut ja henkilöstön työpaikat. Liikenne- ja viestintäministeriö päätti perustaa työryhmän pohtimaan alan rahoitusongelmia. Tämä on kuitenkin täysin riittämätön toimenpide. Kansallisen peruspalvelun rahoittamista ei pidä haudata työryhmiin, vaan säätää rahoitus lakitasoisena kilpailun avaamisen yhteydessä.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU päättää järjestöllisistä toimista tarkemmin viikonlopun aikana. 

Lähde: www.pau.fi

Lisätietoja: 

Puheenjohtaja Esa Vilkuna, puh: 0400 607 946
Liittosihteeri Heidi Nieminen, puh: 050 340 3217
Tiedottaja Juha Pöyry, puh: 040 3560567

Päivitetty 3.3.2011