Yli-ja lisätyökielto päättyi Neuvottelutulos syntyi

9.11.2010

 Sunnuntai-iltana syntyi neuvottelutulos Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksesta. Sopimus on kaksivuotinen. Neuvottelutulos käydään läpi liittohallituksen kokouksessa maanantaina 8.11 ja liittovaltuustossa keskiviikkona 10.11. 

Sopimus vastaa merkittäviltä osin tavoitteita, jotka liittovaltuusto asetti ennen neuvotteluja. Sanomalehden varhaisjakelun ja postin päiväjakelun laajamittainen yhdistäminen lakisääteisen ykkösluokan kirjeen palauttamisen jälkeen ei ole mahdollista. Alihankinnasta, vuokratyövoiman käytöstä ja osa-aika- sekä lisätyöstä saatiin aiempaa huomattavasti parempia kirjauksia. Palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa ja niitä tarkistetaan vuoden kuluttua uudelleen. Tuottavuuteen perustuva palkka- ja työaikamalli (Tupa) purkautuu 1.3.2011 mennessä. Tilalle on sovittu uusi tuottavuuteen perustuva palkkamalli, jonka tarkemmista yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin.  

Neuvottelutuloksesta tiedotetaan lisää välittömästi sen jälkeen, kun liittohallitus- ja valtuusto ovat käsitelleet neuvottelutuloksen.

Työtaistelutoimet lopetetaan 

Yli- ja lisätyökielto ja suunnitellut pistelakot lopetetaan välittömästi. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU korostaa kuitenkin, että ylitöiden tekeminen on edelleenkin vapaaehtoista (työaikalaki 4. luku, 18§). Yli- ja lisätyökielto paljasti erityisesti perusjakelussa resurssivajeen, kun kaikkia töitä ei ehditty tehdä työajan puitteissa. Mikäli työnantaja ryhtyy normaalista poikkeaviin erityisjärjestelyihin tai painostaa ylitöihin, tulee näistä toimista ilmoittaa välittömästi pääluottamusmiehelle. Perusjakelussa esim. ainoastaan jakelun teettäminen on uudenkin työehtosopimuksen mukaan kiellettyä. Työhön täytyy kuulua sekä lajittelua/esityötä että jakelua.

Lue lisää neuvottelutuloksesta kirjautumalla jäsensivuille.

Päivitetty 7.11.2010, klo. 23.40.