Postilain seuraukset - Työntekijöiden asema ja postipalvelut heikkenevät

21.10.2010

Hallituksen tänään antama esitys uudeksi postilaiksi pitää sisällään kaikki ne puutteet, joista Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on ollut huolissaan. Lakiesitys johtaa Itellan markkina-aseman ja rahoituksen pettämiseen ja niin kuin esityksessä on suoraan todettu, 5 000 työntekijän vähentämistarpeeseen. Myös haja-asutusalueiden postipalvelut jäävät epämääräisen rahoitusoption taakse.

Postitoiminnan rahoitus lakiesityksessä jätetään käytännössä täysin auki eikä postialan kermankuorijoille aseteta tässä vaiheessa mitään laatu-, saatavuus- ja hinnoitteluvaateita. Lakiesityksen mukaan myös postin palveluja heikennetään ottamalla käyttöön ns. kahden yön yli kirje, kun nykyinen ykkösluokan kirje jää ainoastaan suurempien taajamien markkinahinnoitelluksi tuotteeksi. 

Lakiesitys lähtee lisäksi siitä, että sanomalehtien varhaisjakelun ja postin päiväjakelun yhdistämisellä helpotetaan yleispalveluvelvoitteen tarjoaja Itellan kustannuspaineita. Tämä on täysin epärealistinen oletus, joka ei pohjaudu mihinkään laskelmiin. PAU:n tekemän kyselyn mukaan työntekijöistä vain 8 % on valmis siirtymään yötyöhön. 

Alkuperäiseen postityöryhmän esitykseen hallituksen esitys tuo sinänsä positiivisia, mutta kokonaisuuden kannalta vain kosmeettisia muutoksia. Esityksen mukaan 75 vuoden ikä poikkeavan jakelun perusteena ja noin 3000 haja-asutusalueen talouden 5-päiväinen jakelu säilyvät. 

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on erittäin huolissaan lain vaikutuksista alan työllisyyteen ja palveluihin. Nyt ollaan tilanteessa, jossa lain säätäjä asettaa toimillaan Itellan työntekijät ja veronmaksajat postikilpailun maksumiehiksi. 

Lisätietoja: 

Esa Vilkuna, puheenjohtaja, puh: 0400 607 946
Heidi Nieminen, liittosihteeri, puh: 050 340 3217
Juha Pöyry, tiedottaja, puh: 040 356 0567

Päivitetty 21.10.2010

 

Lähde: www.pau.fi