Työtaistelutoimia laajennetaan Turussa - Postikeskuksen jälkeen vuorossa myymälät ja kuljetus

20.10.2010

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on julistanut alan työpaikoille yli- ja lisätyökiellon, joka alkaa keskiviikkona 20.10.2010 alkaen klo 00.00. Kielto koskettaa kaikkia Itellan työtehtäviä, pois lukien sanomalehtien varhaisjakelua. Työtaistelujen piirissä on noin 22 000 Itellan ja Postin työntekijää. Mikäli neuvottelutulosta ei synny, Turun postikeskus on lakossa 2.11. ja Turun postin myymälät ja kuljetus 3.11. Pistelakkoja laajennetaan tarvittaessa myös muualle maahan.

Valmisteilla oleva postilaki on aiheuttamassa alalle rahoitusongelman, jonka maksajaksi ovat joutumassa alan työntekijät. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n tavoitteena on turvata alan työehdot työehtosopimuksella ja torjua työehtojen heikennykset ennen kilpailun avautumista.

PAU:n tavoitteita ovat mm.:

 

  • Tiukentaa yötyöhön liittyviä tes-määräyksiä.
  • Estää sanomalehden varhaisjakelun ja perusjakelun yhdistäminen (perusjakelun yötyö).
  • Estää alihankinnan ja vuokratyövoiman käyttö, jolla työt viedään halvempaan työehtosopimukseen.
  • Muutosturvan saaminen osaksi työehtosopimusta tuotannollis- ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa.          
  • Osa-aikaisten työntekijöiden lisätyökorvauksen nostaminen.
  • Kokoaikaisten ja toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden turvaaminen.
  • Jaettujen työvuorojen estäminen.
  • Palkankorotukset, jotka turvaavat jäsenistön ostovoiman.

Itella Oyj rahoittaa kannattamatonta postialan toimintaa voitollisten alueiden tuotoilla n. 100 – 150 miljoonaa euroa vuodessa. Kyseessä on merkittävä aluepoliittinen tulonsiirto. Tämä rahoitusmalli ei ole jatkossa mahdollinen, kun avautuvassa postipalveluiden kilpailussa uudet yritykset vievät voitollisten alueiden jakeluita. Ministeri Lindenin asettaman työryhmän postilakiesitys lähtee siitä, että rahoitusmalli luodaan ja otetaan käyttöön vasta, jos yleispalveluvelvoitteen haltijan eli Itellan taloudellinen kokonaistilanne sitä edellyttää. Linden ilmoitti 2.9. MTV3:n haastattelussa, että sanomalehtien varhaisjakelu ja postin päiväjakelu yhdistetään yöllä tapahtuvaksi yötyöksi, joka poistaa alan kustannuspaineita. PAU:n jäsenet suhtautuvat jakeluiden yhdistämiseen erittäin kriittisesti.

Hallituksen esitystä postilaista odotetaan kuumeisesti, jotta lainsäätäjän tahtotila alan tulevaisuudesta saadaan arvioitavaksi. Jos alan rahoitussuunnitelmat tulevat jatkossakin nojaamaan jakeluverkkojen yhdistämiseen, joka nykyistenkään työehtosopimusmääräysten vuoksi ei ole taloudellisesti kannattavaa, on 22 000 työntekijän huolenaihe tulevaisuudesta täysin aiheellinen ja työehtosopimusneuvotteluiden vaikeuskerroin nousee entisestään.

Lisätietoja: Puheenjohtaja, Esa Vilkuna, puh: 0400 607 946, liittosihteeri Heidi Nieminen, puh: 050 340 3217, tiedottaja Juha Pöyry, 040 356 0567, järjestösihteeri Seppo Kinnunen, 0400 706 502

Lähde: www.pau.fi

 

 

Paikallisesti lisätietoja:

Ammattiosaston puheenjohtaja (alueellisen lakkotoimikunnan puheenjohtaja)
Jussi Saariketo puh. 044 268 5110 tai jussi.saariketo@posti.fi

Tai

Alueen pääluottamusmies
Matti Vikström puh. 0400 531 361 tai matti.vikstrom@posti.fi

 

 

Parhaiten löydät ajankohtaiset tiedot PAU:n kotisivuilta tästä linkistä!